Gyozaya Honpo

Staff
Official Websites

Releases

Date Catalog Name
2007-12-31 GYZH-0001 Toho Erhu Shoukyokushuu Getsuhu 'Koko ni wa Penpengusa mo Haenai kara'東方二胡小曲集 月譜「ここにはペンペン草も生えないから」Toho Erhu Shoukyokushuu Getsuhu 'Koko ni wa Penpengusa mo Haenai kara'
2008-05-25 GYZH-0002 Toho Erhu 3 Hanafu 'Soko ni Matsurika ga Saku Youni'東方二胡2 華譜 「そこに茉莉花が咲くように」Toho Erhu 3 Hanafu 'Soko ni Matsurika ga Saku Youni'
2008-08-16 GYZH-0003 Toho Erhu 3 Kazefu 'Kunrun ni Tatazumukoto'東方二胡3 風譜 「崑崙に佇むこと」Toho Erhu 3 Kazefu 'Kunrun ni Tatazumukoto'
2009-12-30 GYZH-0004 TOHO ERHU CHOUFU 'SHISERU KOCHO, IKERU SEISOU WO HASHIRASU'東方二胡 蝶譜 「死せる胡蝶、生ける聖僧を走らす」TOHO ERHU CHOUFU 'SHISERU KOCHO, IKERU SEISOU WO HASHIRASU'
2014-12-29 GYZH-0005 KAZANAGI -She is very calm today.KAZANAGI -She is very calm today.KAZANAGI -She is very calm today.