AZITAMATEISHOKU

Staff
Official Websites

Releases

Date Catalog Name
2010-03-14 N/A Non-REMNon-REMNon-REM
2010-09-19 N/A Vampire of RedVampire of RedVampire of Red
2012-03-18 AZTM-0007 Tsuki no Tsuioku月の追憶Tsuki no Tsuioku