Shiroi Shimashima Usagi

Staff
Official Websites

Releases

Date Catalog Name
2008-05-25 ssu0001 Hajimete no Touhou Wagakuはじめての東方和楽Hajimete no Touhou Wagaku
2008-12-29 ssu0002 Touhou Wagaku • Tuu東方和楽・通Touhou Wagaku • Tuu
2009-03-08 ssu0003 Shirokute Shimashima de Usagippoi no白くてしましまでうさぎっぽいのShirokute Shimashima de Usagippoi no