Sprite Wing

Staff

Releases

Date Catalog Name
2002-09-16 SPWG-0001 Green Music Hallみどりの音楽館Midori no Ongakukan
2003-01-26 SPWG-0002 Maebane Academy Music Hall前羽根学園音楽館Maebane Gakuen Ongakukan
2003-02-23 SPWG-0003 lapis bluelapis bluelapis blue
2003-12-28 SPWG-0004 Canarian YellowCanarian YellowCanarian Yellow
2004-08-29 SPWG-0005 ciliegiociliegiociliegio
2005-01-30 SPWG-0006 SANDERSONIASANDERSONIASANDERSONIA
2005-08-28 SWPG-0007 LiliumLiliumLilium
2006-01-09 SPWG-0008 Sand BeigeSand BeigeSand Beige
2006-06-11 SPWG-0010 COSMOSCOSMOSCOSMOS
2006-06-11 SPWG-0009 MalachiteMalachiteMalachite
2009-03-08 SPWG-0021 Touhou Youenrou東方妖宴楼Touhou Youenrou
2010-03-14 SPWG-0027 Gensokyo no Hoshisame Biyori幻想郷の星雨日和Gensokyo no Hoshisame Biyori
2011-10-16 SPWG-0032 gray thaumaturgegray thaumaturgegray thaumaturge
2012-04-30 SPWG-0034 Boku ha Eri ga Dai sukiBoku ha Eri ga Dai sukiBoku ha Eri ga Dai suki