22/7

Reference Websites

Releases

Date Catalog Name
2017-09-20 SRCL-9522 Boku wa Sonzai Shiteinakatta / 22/7 [Type-B]僕は存在していなかった / 22/7 [Type-B]Boku wa Sonzai Shiteinakatta / 22/7 [Type-B]
2017-09-20 SRCL-9520~1 Boku wa Sonzai Shiteinakatta / 22/7 [Type-A]僕は存在していなかった / 22/7 [Type-A]Boku wa Sonzai Shiteinakatta / 22/7 [Type-A]
2018-04-11 SRCL-9717 Shampoo​ no Nioi ga Shita / 22/7シャンプーの匂いがした / 22/7Shampoo​ no Nioi ga Shita / 22/7
2018-04-11 SRCL-9715~6 Shampoo​ no Nioi ga Shita / 22/7 [Type-B]シャンプーの匂いがした / 22/7 [Type-B]Shampoo​ no Nioi ga Shita / 22/7 [Type-B]
2018-04-11 SRCL-9713~4 Shampoo​ no Nioi ga Shita / 22/7 [Type-A]シャンプーの匂いがした / 22/7 [Type-A]Shampoo​ no Nioi ga Shita / 22/7 [Type-A]
2018-08-22 SRCL-9895 RIKAI-SHA / 22/7理解者 / 22/7RIKAI-SHA / 22/7
2018-08-22 SRCL-9893~4 RIKAI-SHA / 22/7 [Type-B]理解者 / 22/7 [Type-B]RIKAI-SHA / 22/7 [Type-B]
2018-08-22 SRCL-9891~2 RIKAI-SHA / 22/7 [Type-A]理解者 / 22/7 [Type-A]RIKAI-SHA / 22/7 [Type-A]