Nakayama Raiden no Himitsukichi Shucchoujo

Staff

Releases

Date Catalog Name
2010-10-31 FRKW-0001 Gyokuza no Kioku玉座の記憶Gyokuza no Kioku
2011-05-01 FRKW-0002 i Kaidan Original Soundtrack Vol.1i怪談 オリジナルサウンドトラック その一i Kaidan Original Soundtrack Vol.1
2011-10-30 FRKW-0003 Nakayama no Bucket: Norihiro Furukawa Unreleased Tracksなかやまのばけつ 古川典裕 未収録楽曲集Nakayama no Bucket: Norihiro Furukawa Unreleased Tracks
2012-10-28 FRKW-0004 AkasatanahamayarawaあかさたなはまやらわAkasatanahamayarawa
2013-10-27 FRKW-0005 Akai Jikan, Akai Ongaku.赤い時間, 赤い音楽。Akai Jikan, Akai Ongaku.
2014-10-26 FRKW-0007 Nakayama no Dengeki Horror Daisakusenなかやまの電撃ホラー大作戦Nakayama no Dengeki Horror Daisakusen
2014-10-26 FRKW-0006 Nakayama no Tatakiuri: Norihiro Furukawa Unreleased Tracks Vol.2なかやまのたたきうり 古川典裕 未収録楽曲集 その2Nakayama no Tatakiuri: Norihiro Furukawa Unreleased Tracks Vol.2
2015-10-25 FRKW-0008 Makimuku no / Yamabe toyomite / Yuku mizu no / Minawa no gotoshi / Yo no hito ware wa巻向の 山辺響みて 行く水の 水沫のごとし 世の人我れはMakimuku no / Yamabe toyomite / Yuku mizu no / Minawa no gotoshi / Yo no hito ware wa
2016-04-24 FRKW-0009 Nakayama no Katsudou Shashinなかやまの活動写真Nakayama no Katsudou Shashin
2016-10-30 FRKW-0010 Kutouten句読点Kutouten
2017-02-25 FRKW-0011 Nakayama no KoeなかやまのこえNakayama no Koe
2017-04-30 FRKW-0012 Nakayama no Tentai Kansokuなかやまの天体観測Nakayama no Tentai Kansoku
2019-02-23 FRKW-0013 Kyoraikou去来向Kyoraikou
2020-02-15 FRKW-0014 Junsui naru Ai, Himetaru Endoku純粋なる愛、秘めたる怨毒Junsui naru Ai, Himetaru Endoku