Mokusei Mute

Staff
Official Websites

Releases

Date Catalog Name
2010-10-11 MKMT-0001 The Ghost Captain's Secret Logbook幽霊船長の密かな航海日誌Yuurei Senchou no Hisokana Koukai Nisshi
2012-05-27 MKMT-0004 Hiizuru Kuni no, Kunshi Goraku日出る国の、君子五楽Hiizuru Kuni no, Kunshi Goraku
2013-05-26 MKMT-0006 Shiki no Kataribe四季のかたりべShiki no Kataribe
2013-12-31 MKOS-0001 Kagura no Hana神楽ノ花Kagura no Hana