CHRONOS RECORD

Staff
Official Websites

Releases

Date Catalog Name
2012-05-27 N/A Gensou Nostalgias幻想ノスタルヒアスGensou Nostalgias
2012-12-30 N/A Sora to Umi no Kagami Kai空と海の鏡界Sora to Umi no Kagami Kai
2013-10-13 N/A Nagaruru Hoshi no Tami流るる星の民Nagaruru Hoshi no Tami
2013-12-30 N/A Kasou Gensoukyoku仮想幻想曲Kasou Gensoukyoku
2019-10-27 N/A Birdland Sagaバードランド サガBirdland Saga