A24

Discography

Date Catalog Name Roles
2007-11-24 ASHI-0003 As Higher & Higher
  • Performer
2008-08-16 ASHI-0004 Fuujin Saishi ~Rapid Ensemble 3~風神祭祀 ~Rapid Ensemble 3~
  • Performer
2012-04-30 SPWG-0034 Boku ha Eri ga Dai suki
  • Performer