The Bard's Tale IV: Barrows Deep Soundtrack Volume 2The Bard's Tale IV: Barrows Deep, Vol. 2 (Original Game Soundtrack)The Bard's Tale IV: Barrows Deep Soundtrack Volume 2

People

Composers
Performers
Arrangers

Track List

Disc 1

 1. 1 - Nighean Ruadh Bhàn (2:54)
 2. 2 - Smeòrach Clann Dòmhnaill (3:46)
 3. 3 - Haighadh O Haighadh O (1:39)
 4. 4 - Snow in Summer (2:12)
 5. 5 - Am Maraiche (3:35)
 6. 6 - Gur Tu Mo Chruinneag Bhòidheach (1:52)
 7. 7 - The Wand of Peace (3:47)
 8. 8 - Sheatadh Cailleach, Ruidhealadh Cailleach (1:27)
 9. 9 - Cha d'fhuair Mi'n Cadal (Instrumental) (4:08)
 10. 10 - Ùrnaigh (0:47)
 11. 11 - Across the Seven Realms (Instrumental) (4:28)
 12. 12 - Colla Mo Rùn (3:15)