Sasurai no Taiyoさすらいの太陽Sasurai no Taiyo

People

Composers
Performers
Lyricists

Track List

Disc 1

  1. 1 - さすらいの太陽Sasurai no Taiyo (Unknown)
  2. 2 - 心のうたKokoro no Uta (Unknown)