Otogi Story Tenshi no Shippo Drama CD Vol.2おとぎストーリー 天使のしっぽ Drama CD Vol.2Otogi Story Tenshi no Shippo Drama CD Vol.2

People

Performers

Track List

Disc 1

 1. 1 - キツネのアカネ・出会い編Kitsune no Akane, Deaihen (5:58)
 2. 2 - キツネのアカネ・別れ編Kitsune no Akane, Wakarehen (5:00)
 3. 3 - タヌキのミドリ・出会い編Tanuki no Midori, Deaihen (4:40)
 4. 4 - タヌキのミドリ・別れ編Tanuki no Midori, Wakarehen (5:28)
 5. 5 - ネコのタマミ・出会い編Neko no Tamami, Deaihen (6:36)
 6. 6 - ネコのタマミ・別れ編Neko no Tamami, Wakarehen (5:39)
 7. 7 - サルのモモ・出会い編Saru no Momo, Deaihen (5:31)
 8. 8 - サルのモモ・別れ編Saru no Momo, Wakarehen (5:12)
 9. 9 - イヌのナナ・出会い編Inu no Nana, Deaihen (4:56)
 10. 10 - イヌのナナ・別れ編Inu no Nana, Wakarehen (5:59)
 11. 11 - カエルのルル・出会い編Kaeru no Ruru, Deaihen (5:27)
 12. 12 - カエルのルル・別れ編Kaeru no Ruru, Wakarehen (6:33)