Otogi Story Tenshi no Shippo Drama CD Vol.1おとぎストーリー 天使のしっぽ Drama CD Vol.1Otogi Story Tenshi no Shippo Drama CD Vol.1

People

Performers

Track List

Disc 1

 1. 1 - ヘビのユキ・出会い編Hebi no Yuki, Deaihen (Unknown)
 2. 2 - ヘビのユキ・別れ編Hebi no Yuki, Wakarehen (Unknown)
 3. 3 - ウサギのミカ・出会い編Usagi no Mika, Deaihen (Unknown)
 4. 4 - ウサギのミカ・別れ編Usagi no Mika, Wakarehen (Unknown)
 5. 5 - カメのアユミ・出会い編Kame no Ayumi, Deaihen (Unknown)
 6. 6 - カメのアユミ・別れ編Kame no Ayumi, Wakarehen (Unknown)
 7. 7 - キンギョのラン・出会い編Kingyo no Ran, Deaihen (Unknown)
 8. 8 - キンギョのラン・別れ編Kingyo no Ran, Wakarehen (Unknown)
 9. 9 - インコのツバサ・出会い編Inko no Tsubasa, Deaihen (Unknown)
 10. 10 - インコのツバサ・別れ編Inko no Tsubasa, Wakarehen (Unknown)
 11. 11 - ハムスターのクルミ・出会い編Hamster no Kurumi, Deaihen (Unknown)
 12. 12 - ハムスターのクルミ・別れ編Hamster no Kurumi, Wakarehen (Unknown)