KATSUGEKI SPECIAL MUSIC 5活撃特典音楽集 伍KATSUGEKI SPECIAL MUSIC 5

People

Composers
Performers
Arrangers

Track List

Disc 1

 1. 1 - 時ノ螺旋Toki no Rasen (3:52)
 2. 2 - 月下騒乱Gekka Souran (1:47)
 3. 3 - 開幕〜第二話Kaimaku ~ Dainiwa (1:00)
 4. 4 - 追討迫撃Tsuitou Hakugeki (0:47)
 5. 5 - 蜻蛉切ノ舞Tonbokiri no Mai (0:49)
 6. 6 - 最期転生Saigo Tenshou (0:52)
 7. 7 - 第一部隊ノ紹介Daiichi Butai no Shoukai (1:13)
 8. 8 - 起点Kiten (1:09)
 9. 9 - 三日月語リキMikazuki Katariki (0:41)
 10. 10 - 任務開始Ninmu Kaishi (1:18)
 11. 11 - 黒キ者Kuroki Mono (1:55)
 12. 12 - 二条城へNijoujou e (1:11)
 13. 13 - 終結八割〜大典太〜黒キ者Shuuketsu Hachiwari ~ Ootenta ~ Kuroki Mono (1:34)
 14. 14 - 終結十割〜骨喰、山姥切〜三日月Shuuketsu Juuwari ~ Honebami, Yamanbagiri ~ Mikazuki (1:34)
 15. 15 - 慈愛Jiai (0:46)
 16. 16 - 活撃ノ主題 寂Katsugeki no Shudai Jaku (1:29)
 17. 17 - 骨喰ノ感情Honebami no Kanjou (1:11)
 18. 18 - 薩摩藩邸〜男士ノ懐Satsuma Hantei ~ Danshi no Futokoro (2:23)
 19. 19 - 和泉守兼定 寂Izuminokami Kanesada Jaku (1:20)
 20. 20 - Music for Promotion Video #1Music for Promotion Video #1 (0:48)
 21. 21 - Music for Promotion Video #2Music for Promotion Video #2 (0:34)