Higouriteki Katsu Teisei Funou na Omoikomi / Afilia Saga [Regular Edition B]非合理的かつ訂正不能な思い込み / アフィリア・サーガ [通常盤B]Higouriteki Katsu Teisei Funou na Omoikomi / Afilia Saga [Regular Edition B]

People

Composers
Performers
Lyricists
Arrangers

Track List

Disc 1

  1. 1 - 非合理的かつ訂正不能な思い込み (Unknown)
  2. 2 - SPRInG FAcTiON (Unknown)
  3. 3 - 非合理的かつ訂正不能な思い込み(off Vocal) (Unknown)
  4. 4 - SPRInG FAcTiON(off Vocal) (Unknown)