Stargazer / Yuka MasudaStargazer / 増田有華Stargazer / Yuka Masuda

People

Composers
Performers
Lyricists
Arrangers

Track List

Disc 1

  1. 1 - Stargazer(スターゲイザー) (4:05)
  2. 2 - 南蛮高校のテーマ〜Stargazer(スターゲイザー)〜 (1:42)
  3. 3 - 苦悩する戦い (1:57)
  4. 4 - 献帝のテーマ (怨念〜復活〜支配) (1:34)
  5. 5 - それぞれの想い〜戦いの予感〜 (1:44)
  6. 6 - 馬超のテーマ (3:01)
  7. 7 - Stargazer(スターゲイザー) 〜オリジナル・カラオケ〜 (4:07)
  8. 8 - Stargazer(スターゲイザー) (TV-MIXバージョン) (1:29)